Giỏ hàng

Chính sách thẻ thành viên - thẻ VIP

​​​​​​1. Chính sách

- Áp dụng trên toàn hệ thống.

- Áp dụng với sản phẩm giảm giá dưới 50%.

- Ưu đãi tích lũy có giá trị sử dụng sau 24h kể từ khi hoàn thành đơn hàng.

 

2. Ưu đãi hội viên Pantio:

Ưu đãi hội viên Pantio

Nếu quý khách không nhận được hóa đơn khi thanh toán xin liên hệ Hotline: 1900 988 903

 

Back to top