Giỏ hàng

Hướng dẫn tải app Pantio

1, Tải ứng dụng

Tìm kiếm ứng dụng "Pantio" trên chợ ứng dụng

  • App Store đối với thiết bị IOS
  • GG play đối với thiết bị Android.


Tải về và cài đặt:

  • Cho phép App gửi thông báo


Trải nghiệm app Pantio để mua sắm.

 

Back to top