Giỏ hàng

Hướng dẫn tải app Pantio

TẢI APP:

Tìm kiếm ứng dụng "Pantio" trên chợ ứng dụng

  • App Store đối với thiết bị IOS
  • GG play đối với thiết bị Android.

Sau khi tải app, sẽ có một popup ""PANTIO" Muốn gửi thông báo cho bạn", ấn vào "Cho phép".

TRẢI NGHIỆM APP PANTIO:

Bước 1: Đăng nhập đăng ký tài khoản

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản

Bước 3: Mua hàng

Các thao tác khác:

Tích điểm thẻ thành viên & Thẻ Gift Card

- Thẻ thành viên:

- Thẻ Gift Card:

Back to top