Giỏ hàng

VOUCHER

❤️❤️❤️VOUCHER:❤️❤️❤️

CASH BACK 100K 

Giảm 100,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 1,000,000 ₫

CASH BACK 200K 

Giảm 200,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 2,000,000 ₫

CASH BACK 300K 

Giảm 300,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 3,000,000 ₫

CASH BACK 400K

Giảm 400,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 4,000,000 ₫

CASH BACK 500K

Giảm 500,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 5,000,000 ₫

❤️❤️❤️Lưu ý: Quý khách chỉ cần ấn chọn mã để copy mã ưu đãi và dán vào mục mã giảm giá của phần thanh toán để hưởng trọn ưu đãi của Pantio

* Áp dụng cho hóa đơn mua hàng online.

 

Back to top